top of page

Welkom op de site van Westland geeft Warmte!

Westland geeft Warmte is een initiatief van de kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland), samen met St. Voor elkaar Westland, Vitis Welzijn, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, in overleg met de gemeente Westland.

 

Wilt u doneren? Scan de code met de Camera App op uw telefoon.

Bekijkt u deze website op een mobiele telefoon en wilt u doneren? Klik hier!

QR code.png
Doneren

Hoe kan ik doneren?

U kunt het gemakkelijkst doneren via bovenstaande QR-code of via i-Deal. Ook kunt u geld overboeken naar rek.nr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Deze gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat St. VeW een ANBI-status heeft.

Wie zijn wij?
Waarom Westland geeft Warmte?

Den Haag heeft vanwege de hoge energieprijzen de belasting op energie verlaagd. Dat is mooi! Het is echter een voordeel dat alle huishoudens ontvangen. Dat is op zich eerlijk, maar niet iedereen heeft dit voordeel ook even hard nodig. Er zijn huishoudens met een kleine portemonnee en slechte isolatie die eraan tekort komen. En er zijn huishoudens die hun energieprijzen hebben vastgezet die amper wat merken.

 

Daarom proberen wij met Westland geeft Warmte dit voordeel anders te verdelen. Zo hopen we op de vrijgevigheid van hen die het voordeel niet (helemaal) nodig hebben. Hopen we hen die zwaar getroffen worden juist extra te helpen. En met Westlandse warme harten te zorgen dat iedereen er warmpjes bij zit!

Wie zijn wij? Wie zijn er betrokken bij Westland geeft Warmte (WgW)?

Westland geeft Warmte is een initiatief van de Westlandse kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland) dat samen met een aantal sociale partners is uitgewerkt. Het is een initiatief dat is ontstaan in plaatsen als Apeldoorn (geeft warmte) en Deventer (geeft warmte). De Raad van Kerken in Nederland heeft vervolgens dit initiatief warm aanbevolen aan de kerken elders in Nederland. 

 

Nu is er (nog) geen is er Raad van Kerken voor heel gemeente Westland, maar er zijn in de kernen wel raden van kerken. Zo heeft de Raad van Kerken in ’s-Gravenzande onder de naam ’s-Gravenzande Geef Gas een actie opgezet. Daarnaast werd er in het Diaconaal Platform Westland wel al over nagedacht. We zijn blij dat we nu ook in het Westland gehoor kunnen geven aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland.


En zo is dus het project Westland geeft Warmte ontstaan. WgW valt juridisch onder de Stichting Voor elkaar Westland (St. VeW). Onder deze stichting valt ook Schuldhulpmaatje Westland. 

St. VeW heeft een ANBI-status en dat betekent dat uw gift aan Westland geeft Warmte ook fiscaal aftrekbaar is. Op de bankrekening zal uiteindelijk ook een accountantscontrole plaatsvinden.

 

De voor dit project geopende bankrekening zal alleen gebruikt worden voor de donaties en de uitbetalingen aan huishoudens met financiële problemen a.g.v. de gestegen energieprijzen. De kosten die gemaakt worden voor dit project worden gedragen door de leden van het Diaconaal Platform Westland (de kerken in het Westland). Iedere gedoneerde euro komt dus terecht bij de huishoudens die een aanvraag hebben gedaan bij Westland geeft Warmte. Fonds 1818 heeft beloofd het ingezamelde bedrag te verdubbelen tot een maximum van € 10.000
Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met:

Ds. Lennart van Berkel (ds.llvanberkel@gmail.com -  06 38 22 21 69)

 

Joop van Rossem (joopvanrossem@kabelfoon.net -  06 29 04 00 29)

Aanvragen

Hoe krijg ik een bijdrage uit het fonds van Westland geeft Warmte?

Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in problemen door stijgende energieprijzen? Westland geeft Warmte wil u helpen als u voorgedragen wordt door:
•    Voedselbank Westland 
•    Vitis Welzijn Afdeling Welzijnsdiensten 
•    Schuldhulpmaatje Westland
•    Vluchtelingenwerk Westland

Maar u kunt ook u zelf aanmelden bij een Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn:
    Naaldwijk, Ambachtstaat 10 (in Patijnenburg)
    Wateringen, Herenstraat 25 (in Bibliotheek)
    ’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26 (in Bibliotheek)
    De Lier, Van Rijnstraat 28 (in Bibliotheek)
    Honselersdijk, Fazantlaan 4 (De Hoeksteen)
    Kwintsheul, wijkcentrum Kastanjehof
    Monster, Havenstraat 16 (in de Noviteit) 
    Poeldijk, wijkcentrum de Backerhof
Een email sturen kan ook: welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl
Van 16 mei tot en met 31 mei kunt u ook bellen, van 13.00 tot 16.00 uur met nummer: 0174-281032  (behalve op 26 en 27 mei).

Aanvragen voor de eerste ronde moeten binnen zijn vóór 1 juli 2022. In augustus vinden de uitbetalingen plaats. Aan het eind van 2022 vindt een tweede ronde plaats. 


Hebt u een uitkering van de Gemeente Westland? Wat u van Westland geeft Warmte krijgt, wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente.


De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van het gedoneerde geld en het aantal aanvragers. Alle donaties zullen over de deelnemers verdeeld worden. Er zal uiteindelijk geen euro in het fonds achterblijven.

Ja, ik wil graag met u contact over Westland geeft Warmte

Bedankt voor het indienen!

Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Liever niet online invullen? U kunt hier het contactformulier downloaden. Vul het formulier in en mail het naar: westlandgeeftwarmte@gmail.com of lever het in bij een buurt informatiepunt van VitisWelzijn.

Hoe zit het precies met die energiecompensatie?

Ieder huishouden in Nederland heeft een belastingkorting op de energierekening gekregen van 270 euro. Dit is een vast bedrag voor ieder energiecontract hetzelfde. Daarnaast is nog een variabel deel aan belastingkorting, afhankelijk van het energieverbruik. Gemiddeld is dit zo’n 130 euro per contract.

 

Of uw jaarnota ook lager uitvalt hangt af van het type contract dat u heeft. Als u een energiecontract had afgesloten - voor de hoge prijsstijgingen sinds eind vorig jaar – en daarbij gekozen had voor vaste tarieven heeft u bij vergelijkbaar verbruik waarschijnlijk een voordeel. Dit voordeel kunt helemaal of voor een deel schenken aan Westland geeft Warmte, zodat dit voordeel terecht komt bij huishoudens die door de prijsstijgingen in financiële problemen (zijn ge)komen. 

 

Als u een contract heeft met variabele tarieven, zult u waarschijnlijk, ondanks deze energiecompensatie, alsnog een hogere jaarnota hebben. Afhankelijk van uw financiële zult u deze compensatie geheel of ten dele zelf nodig hebben. Alleen als u vanuit uw financiële situatie iets wilt en kunt missen bevelen we Westland geeft Warmte van harte bij u aan.

logo-01.png

Contact

Telefoonnummer: 0174 – 281032 (bereikbaar van 13.00 tot 16.00 uur, t/m 31 mei, behalve op 26 en 27 mei)

Telefoonnummer: 0174 – 281032 (bereikbaar van 13.00 tot 16.00 uur, t/m 31 mei, behalve op 26 en 27 mei)

 

E-mailadres: westlandgeeftwarmte@gmail.com

Contact
bottom of page